Darujme Facebook

Vybíráme na videolaryngoskop pro novorozence

28.11.2019

Mezi nejčastější invazivní výkony prováděné při péči o nezralé nebo nemocné novorozence patří endotracheální intubace. Zavedení kanyly do průdušnice přes ústa nebo nos umožňuje okamžitou resuscitaci dechu u nedýchajících novorozenců, připojení k umělé plicní ventilaci i aplikaci některých léků. Endotracheální intubace musí být provedena co nejrychleji, protože během výkonu miminko nedýchá. Zároveň musí být intubace šetrná, při zavádění kanyly může snadno dojít k poranění měkkých tkání v oblasti dutiny ústní, krku a dýchacích cest. Neúspěšná intubace vede k rychlému zhoršení zdravotního stavu, kolapsu životních funkcí a v krajním případě i k úmrtí novorozence. Opakované pokusy o intubaci na porodním sále zvyšují riziko nitrokomorového krvácení a poruchy psychomotorického vývoje u extrémně nezralých novorozenců.

Intubace se běžně provádí pomocí kovového nebo plastového laryngoskopu, který zpřístupní horní cesty dýchací a vchod do hrtanu. Méně zkušení lékaři mohou být při laryngoskopii nejistí a ve stresu, a při zavádění laryngoskopu nebo endotracheální kanyly často chybují. Videolaryngoskop umožňuje intubaci se zobrazením horních cest dýchacích a vchodu do hrtanu na monitoru přístroje. Zpřehlednění anatomických poměrů v oblasti vchodu do hrtanu a možnost současné kontroly dalšími osobami vedou ke zlepšení techniky intubace, která je rychlejší, bezpečnější a atraumatická. 
Perinatologické centrum porodnice U Apolináře (Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1.LF UK) je pracovištěm, jež se dlouhodobě zabývá péčí o novorozence narozené na hranici životaschopnosti. Péče o novorozence vážící sotva půl kilogramu je náročná a každá chyba nebo nepřesnost může být pro tyto křehké pacienty osudná. Použití videolaryngoskopu při výuce mladých lékařů a na oddělení při intubaci rizikových pacientů pomůže zlepšit techniku intubace a zvýší úspěšnost na první pokus, to povede k celkovému zvýšení kvality péče o nezralé a kriticky nemocné novorozence.
 
MUDr. Tereza Lamberská, PhD.

Návrat zpět